ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa Bielany
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Więcej

Formalności pogrzebowe

Zakład pogrzebowy Heron zapewnia kompleksową organizację pogrzebu w kościele i na cmentarzu oraz przejęcie na siebie wszelkich formalności urzędowych,
wraz z kredytowaniem pogrzebu w ramach zasiłku ZUS oraz jego odbiorem. Wszelkie pytania proszę kierować pod całodobowy numer telefonu 570 800 910.

Formalności pogrzebowe - usługi pogrzebowe Heron

Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza. Udajemy się z nią do Urzędu Stanu Cywilnego, aby wyrobić akt zgonu. Na życzenie rodziny można zgłosić się do naszego biura i podpisać upoważnienie do wyrobienia przez nas aktów zgonu. W tym celu należy stawić się z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej, abyśmy mogli w Państwa imieniu zająć się tą formalnością.

- Odpis Skrócony Aktu Zgonu wystawiony na podstawie karty zgonu w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy pobrać co najmniej dwie kopie, gdyż jedna jest niezbędna do odbioru zasiłku pogrzebowego ZUS.

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty osoby zamawiającej usługę (współmałżonka lub innego członka rodziny)

- legitymacja emeryta-rencisty (ZUS, KRUS, bądź resortowa) lub zaświadczenie o zatrudnieniu

- zgoda z parafii (jeśli pogrzeb będzie odbywał się w innej parafii niż ta, do której należał zmarły)