ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
ekshumacje

Ekshumacja jest to czynność polegająca na wydobyciu ciała lub szczątków Osoby Zmarłej z jednego grobowca i przetransportowanie ich w inne miejsce pochówku. Najczęstszymi powodami wykonania ekshumacji jest pragnienie zgromadzenia wszystkich bliskich zmarłych w rodzinnym grobowcu, bądź też wiąże się to ze zmianą miejsca zamieszkania najbliższej rodziny.

Kwestie związane z ekshumacjami reguluje ustawa zawarta w Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295. Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 pkt 1 „ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego”. W pierwszej kolejności osobami uprawnionymi do decyzji o powtórnym pochówku są żyjący małżonek, dzieci, wnuki.

Kompleksowa organizacja ekshumacji

Zakład pogrzebowy Heron zapewnia kompleksową organizację ekshumacji – zaczynając od pomocy w sprawach urzędowych, poprzez wydobycie ciała bądź szczątków Osoby Zmarłej – aż do ponownego jej pochowania w miejscu wyznaczonym przez rodzinę.

Ekshumacje zasadniczo mogą odbywać się od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach mogą być przeprowadzane w innym terminie jedynie za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Aby dokonać ekshumacji konieczne są zezwolenia z zarządu cmentarza, na którym znajduje się Osoba Zmarła oraz na którym ma się odbyć kolejny pochówek. Ponadto trzeba uzyskać pozwolenie na wykonanie ekshumacji z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Wszelkie pytania można kierować pod całodobowy numer telefonu 570 800 910.