ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Pogrzeby Cmentarz Wolski

Zakład Pogrzebowy Heron jest organizatorem wyjątkowych ceremonii pogrzebowych na cmentarzach Warszawskiej Woli. Obsługujemy  Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Wolski Prawosławny, Cmentarz Wolski. Umożliwiamy przygotowanie uroczystości o charakterze świeckim, jak i religijnym, np. ewangelickim w Kaplicy Halpertów, prawosławnym w Cerkwii Św. Jana Klimaka, katolickim w kościele pw. św. Wawrzyńca lub w kościele pw. św. Grzegorza Wielkiego.

Usługi pogrzebowe Warszawa Wola

Heron – miejsce, które od wielu lat stanowi niezastąpiony punkt wsparcia dla rodzin w chwilach żałoby i pożegnań. Nasza firma to nie tylko usługi pogrzebowe, to przede wszystkim wyraz szacunku i wsparcia w trudnych momentach. Przez całą dobę firma pogrzebowa Heron prowadzi dyżur telefoniczny, pod którym przyjmuje zgłoszenia z terenu Woli oraz całej Warszawy na odbiór zmarłych z domów, szpitali i innych miejsc. Organizujemy i obsługujemy pogrzeby tradycyjne z trumną i kremacyjne z urną oraz dopełniamy wszelkich formalności, znając wszystkie procedury cmentarne. Posiadamy własną chłodnię oraz wieloletnie doświadczenie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w organizacji uroczystości pogrzebowej na Woli, serdecznie zachęcamy do całodobowego kontaktu z nami. Jesteśmy tu, aby pomóc rodzinom i zapewnić pełne wsparcie w tych trudnych chwilach.

HERON – oddział Warszawa Wola

Marcina Kasprzaka 29A/lok. 917,
01-234 Warszawa

 (adres do korespondencji, wymagane wcześniejsze umówienie się telefonicznie)

Zakład pogrzebowy Cmentarz Wolski

Cmentarz Wolski został założony w 1854 r. przy ul. Wolskiej 180/182. Najpierw należał do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przez pewien czas był administrowany przez miasto stołeczne Warszawa, by ponownie w 1991r. wrócić pod opiekę duchownych. Na terenie Cmentarza znajduje się kościół pod wezwaniem św. Grzegorza Wielkiego. Został on zbudowany w latach 1962 – 1965 na potrzeby liturgii pogrzebowych. Na terenie cmentarza z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Woli w 1918r. powstał pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej. Spoczywają na nim również obrońcy Warszawy z 1939r., w tym pomordowani mieszkańcy Woli z początku Powstania Warszawskiego, jak i zwykli mieszkańcy Warszawy.

Obok nekropolii, za murem, znajduje się Cmentarz Powstańców Warszawy. Powierzchnia cmentarza wynosi obecnie 12 ha. Nowych miejsc do pochówku pozostało niewiele, są to głównie miejsca w kolumbariach oraz miejsca na groby tradycyjne po ekshumacjach.

Wkrótce przedstawimy ceny dostępnych nowych miejsc do pochówku – zakup miejsca wraz z przygotowaniem (wykopaniem bądź wymurowaniem oraz otwarciem i zamknięciem grobu do pogrzebu) na Cmentarzu Wolskim.

Zdjęcia – kościół św. Grzegorza na Cmentarzu Wolskim

Zakład pogrzebowy Cmentarz Wolski Prawosławny

Cmentarz Prawosławny na Woli, który został założony w 1834r. z rozporządzenia cara na terenach dawnej reduty wolskiej, znajduje się przy ul. Wolskiej 138/140 w Warszawie. Jest to jedyny warszawski cmentarz przeznaczony w głównej części dla osób wyznania prawosławnego. W latach 70 ubiegłego wieku umożliwiono również pochówki innych wyznań oraz powstała część katolicka cmentarza. Swoje miejsce tutaj znalazły również szczątki staroobrzędowców przeniesione z cmentarza na Kamionku.

Wybór miejsca na cmentarz prawosławny nie był dziełem przypadku, a miał wymiar polityczny – o redutę toczone były walki w czasie szturmu rosyjskiego na Warszawę, ostatniej bitwy powstania listopadowego. Obecnie graniczy z kościołem pw. Św. Wawrzyńca, w którym odbywają się ceremonie katolickie i cerkwią św. Jana Klimaka, gdzie odbywają się ceremonie wyznania prawosławnego.

Całkowita liczba osób pochowanych na tym cmentarzu jest trudna do oszacowania ze względu na zaginięcie części archiwum. Cmentarz zajmuje teren 13,3 ha i wciąż w swoich zasobach posiada nowe miejsca do pochówku.

Wkrótce przedstawimy ceny dostępnych nowych miejsc do pochówku – zakup miejsca wraz z przygotowaniem (wykopaniem bądź wymurowaniem oraz otwarciem i zamknięciem grobu do pogrzebu)

Zdjęcia – Cerkiew św. Jana Klimaka na Cmentarzu Wolskim Prawosławnym

Zdjęcia – kościół św. Wawrzyńca na Cmentarzu Wolskim Prawosławnym

Zakład pogrzebowy Cmentarz Ewangelicko-Augsburski

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski – jest to zabytkowa nekropolia znajdująca się przy ulicy Młynarskiej 54/58 na Warszawskiej Woli. Została założona w 1792r., a w latach 1833-1835 została wybudowana na nim kaplica rodziny Halpertów, która zarówno wtedy, jak i dzisiaj służyła Ewangelikom do ostatnich pożegnań swoich bliskich zmarłych. Podczas trwania powstania warszawskiego w 1944r. cmentarz, jak i cała okolica została poważnie uszkodzona. W latach powojennych uporządkowano i odbudowano infrastrukturę cmentarną. Szacuje się, że na cmentarzu może spoczywać około 100 tysięcy zmarłych. W 1965r. nekropolia została wpisana do rejestru zabytków, a w 2014 roku uznano ją za pomnik historii.

Obecnie na tym zabytkowym cmentarzu nowych miejsc do pochówku jest niewiele i są przeznaczone wyłącznie dla Ewangelików.

Wkrótce przedstawimy ceny dostępnych nowych miejsc do pochówku – zakup miejsca wraz z przygotowaniem (wykopaniem oraz zakopaniem grobu do pogrzebu).

Zdjęcia – kaplica Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim

Zakład pogrzebowy Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany – podobnie jak sąsiednia nekropolia został założony w 1792r. Jest to jeden z zabytkowych cmentarzy  w Warszawie znajdujący się przy ul. Żytniej 42 róg ul. Młynarskiej w dzielnicy Wola. Cmentarz został założony z myślą o wiernych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pod którego opieką pozostaje do dziś. W czasie wielu zawirowań historii cmentarz był kilkukrotnie poważnie zniszczony wraz z dużą częścią dokumentacji. Od 1945 do 1983 na cmentarzu uroczystości przedpogrzebowe odbywały się w kaplicy rodowej Kronenbergów. Od tego czasu wybudowano nowy gmach który swoją neogotycką architekturą pasuje do otoczenia i właśnie tam obecnie odbywają się uroczystości pogrzebowe.

Na cmentarzu miejsce do pochówku znaleźli, i dalej znajdują, ludzie różnych wyznań oraz  bezwyznaniowi. W 1965r. wraz z kilkoma innymi warszawskimi cmentarzami nekropolia została wpisana do rejestru zabytków, a w 2014 roku została uznana za pomnik historii. Mimo to ciągle posiada w sprzedaży nowe miejsca do pochówku.

Wkrótce przedstawimy ceny dostępnych nowych miejsc do pochówku – zakup miejsca wraz z przygotowaniem (wykopaniem oraz zakopaniem grobu do pogrzebu).

Zdjęcia – Cmentarz Ewangelicko-Reformowany

Pogrzeby Warszawa Wola


Zakład Pogrzebowy Heron ma doświadczenie w organizacji wyjątkowych uroczytsości – przemyślanych w najdrobniejszych szczegółach, pięknych i pełnych godności. Dla rodzin chcących po raz ostatni ujrzeć bliskiego zmarłego przed ceremonią pogrzebową umożliwiamy pożegnanie się ze zmarłym w Sali Pożegnań bezpośrednio na Woli. Eleganckie karawany firmy Heron spotykane nieopodal bram cmentarzy Warszawskiej Woli są znakiem, że nieustannie dokonuje się tajemnica przemijania…