ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Więcej

Czym jest świecka uroczystość pogrzebowa?

Pogrzeb świecki (zwany również pogrzebem cywilnym lub pogrzebem niereligijnym) jest uroczystością pogrzebową, która odbywa się bez księdza. Podstawową różnicą między pogrzebem wyznaniowym a świeckim jest fakt, że osobą odpowiedzialną za poprowadzenie uroczystości jest mistrz ceremonii pogrzebowej. Taka osoba powinna wyróżniać się odpornością na stres, elokwencją i taktem. W swojej przemowie nie skupia się ona na życiu po śmierci, ale swoją uwagę kieruje na osiągnięcia, pasje i życie, jakie wiodła osoba zmarła. W zakładzie pogrzebowym Heron osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pogrzebu świeckiego są mistrzowie ceremonii pogrzebowej Anna i Jacek Borowikowie.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej Warszawa

Mistrz ceremonii pogrzebowej Warszawa

Państwo Anna i Jacek Borowikowie mają doświadczenie w prowadzeniu uroczystości żałobnych, podczas których obecni są dostojnicy państwowi, przedstawiciele ambasad, osoby znane ze świata sztuki, kultury i nauki. Mistrzowie ceremonii w Warszawie realizowali również uroczystości pogrzebowe we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Kancelariami innych Ministerstw, które to uroczystości wymagały znajomości protokołu dyplomatycznego, wojskowego lub liturgii poszczególnych wyznań.

Mistrz ceremonii pogrzebowej, którego Państwo wybiorą, będzie na pogrzebie reprezentował Waszą rodzinę. Jego rolą jest godne pożegnanie drugiego człowieka. Dlatego przed pogrzebem konsultuje się on z rodziną, aby ustalić najważniejsze szczegóły. Na podstawie zebranego wywiadu z rodziną zmarłego, mistrz ceremonii przygotowuje mowę pogrzebową, która zostaje oddana do akceptacji i ewentualnych zmian. Treścią pożegnania jest wspomnienie zmarłego, jego życia, zainteresowań, rodzinnych anegdot i wspomnień. Dzięki temu każda uroczystość świecka nabiera bardzo osobistego charakteru.

Mistrzowie Ceremonii Świeckiej z Warszawy

Przykładowy scenariusz pogrzebu świeckiego z Mistrzem Ceremonii

01. Rozpoczęcie od świeckiego utworu żałobnego.
02. Inauguracja uroczystości – powitanie uczestników pogrzebu.
03. Przemowa pożegnalna wygłoszona przez mistrza ceremonii.
04. Krótki koncert okolicznościowy ku czci zmarłego (2-4 utwory).
05. Kondukt żałobny.
06. Pożegnanie nad grobem.
07. Pochowanie zmarłego i złożenie wieńców na grobie.
08. Oddanie honorów przez mistrza ceremonii i wygłoszenie podziękowań.
09. Zakończenie ceremonii.

Pogrzeb świecki w Warszawie

Każda uroczystość pogrzebowa może być wzbogacona o prezentację multimedialną ze zdjęciami lub filmem, deklamacją utworów poetyckich, przemową bliskich czy odtworzeniem ulubionych piosenek zmarłego. Ponadto na życzenie rodziny uroczystość może być uzupełniona o pewne elementy religijne. Pogrzeb świecki nie wyklucza bowiem wspólnej modlitwy. Aby jeszcze bardziej podkreślić indywidualny charakter uroczystości, także na życzenie rodziny mogą zostać wprowadzone pewne elementy scenograficzne związane z pasją lub działalnością osoby zmarłej.

Mistrzowie ceremonii pogrzebowej mogą zaproponować również utwory żałobne, które zostaną zagrane na instrumentach klawiszowych. Koszt uroczystości świeckiej poprowadzonej przez mistrza ceremonii z oprawą muzyczną na żywo wynosi 800 zł, natomiast bez muzyki (lub w  przypadku odtworzenia utworów ze sprzętu nagłaśniającego) 650 zł.

Zorganizujemy pogrzeb z mistrzem ceremonii w Warszawie


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu