ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Mistrz ceremonii pogrzebowej, którego Państwo wybiorą, będzie na pogrzebie reprezentował Waszą rodzinę. Jego rolą jest godne pożegnanie drugiego człowieka. Dlatego przed pogrzebem konsultuje się on z rodziną, aby ustalić najważniejsze szczegóły. Na podstawie zebranego wywiadu z rodziną zmarłego, mistrz ceremonii przygotowuje mowę pogrzebową, która zostaje oddana do akceptacji i ewentualnych zmian. Treścią pożegnania jest wspomnienie zmarłego, jego życia, zainteresowań, rodzinnych anegdot i wspomnień. Dzięki temu każda uroczystość świecka nabiera bardzo osobistego charakteru.

Ten osobisty charakter uroczystości ostatniego pożegnania obliguje do tego, aby wybrany Mistrz Ceremonii Pogrzebowej odznaczał się wielką empatią, uważnością i spostrzegawczością, kulturą osobistą, a zarazem kreatywnością, która pozwala odnaleźć się w nawet najbardziej nieoczekiwanej i stresującej sytuacji. Takimi właśnie Mistrzami Ceremonii PogrzebowejAnna i Jacek Borowikowie.

Mistrz ceremonii pogrzebowej Warszawa

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej

Państwo Anna i Jacek Borowikowie mają doświadczenie w prowadzeniu uroczystości żałobnych, podczas których obecni są dostojnicy państwowi, przedstawiciele ambasad, osoby znane ze świata sztuki, kultury i nauki. Mistrzowie ceremonii w Warszawie realizowali również uroczystości pogrzebowe we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Kancelariami innych Ministerstw, które to uroczystości wymagały znajomości protokołu dyplomatycznego, wojskowego lub liturgii poszczególnych wyznań.

Bycie Mistrzem Ceremonii Pogrzebowej oznacza jednak otwartość i dyspozycyjność wobec każdego, kto prosi o poprowadzenie uroczystości żałobnej bliskiej osoby. Zakład Pogrzebowy Heron ze swojej strony nieraz doświadczył tej dyspozycyjności i może potwierdzić, że ceremonie pogrzebowe, którym przewodniczą Państwo Anna i Jacek Borowikowie, zawsze stoją na najwyższym poziomie.

Mistrzowie Ceremonii Świeckiej z Warszawy

Mistrzowie Ceremonii Pogrzebowej z Warszawy

Przykładowy scenariusz pogrzebu z Mistrzem Ceremonii:

01. Rozpoczęcie od świeckiego utworu żałobnego.
02. Inauguracja uroczystości – powitanie uczestników pogrzebu.
03. Przemowa pożegnalna wygłoszona przez mistrza ceremonii.
04. Krótki koncert okolicznościowy ku czci zmarłego (2-4 utwory).
05. Kondukt żałobny.
06. Pożegnanie nad grobem.
07. Pochowanie zmarłego i złożenie wieńców na grobie.
08. Oddanie honorów przez mistrza ceremonii i wygłoszenie podziękowań.
09. Zakończenie ceremonii.

Pogrzeb z Mistrzem Ceremonii Pogrzebowej w Warszawie

Każda uroczystość pogrzebowa może być wzbogacona o prezentację multimedialną ze zdjęciami lub filmem, deklamacją utworów poetyckich, przemową bliskich czy odtworzeniem ulubionych piosenek zmarłego. Ponadto na życzenie rodziny uroczystość może być uzupełniona o pewne elementy religijne. Pogrzeb z mistrzem ceremonii pogrzebowej nie wyklucza bowiem wspólnej modlitwy. Aby jeszcze bardziej podkreślić indywidualny charakter uroczystości, także na życzenie rodziny mogą zostać wprowadzone pewne elementy scenograficzne związane z pasją lub działalnością osoby zmarłej.

Mistrzowie ceremonii pogrzebowej mogą zaproponować również utwory żałobne, które zostaną zagrane na instrumentach klawiszowych. Koszt uroczystości poprowadzonej przez mistrza ceremonii z oprawą muzyczną na żywo wynosi 900 zł, natomiast bez muzyki (lub w  przypadku odtworzenia utworów ze sprzętu nagłaśniającego) 800 zł.

Zorganizujemy pogrzeb z mistrzem ceremonii w Warszawie


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu