ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Usługi pogrzebowe Bródno


Heron jest profesjonalnym zakładem pogrzebowym, który powstał z myślą o wszystkich mieszkańcach Warszawy – niezależnie od dzielnicy ich zamieszkania.

Organizujemy i obsługujemy ceremonie pogrzebowe na Cmentarzu Bródnowskim takie jak: pogrzeby katolickie odbywające się na terenie cmentarza w kościele drewnianym p.w. św. Wincentego à Paulo oraz kościele murowanym Matki Bożej Częstochowskiej, a także pogrzeby świeckie, zarówno te z kremacją, jak i tradycyjne w trumnie.

Wpływy naszego zakładu pogrzebowego umożliwiają przewiezienie Osoby Zmarłej do chłodni oraz pożegnanie się z Państwa Bliskim bezpośrednio przy Cmentarzu Bródnowskim przed ceremonią pogrzebową lub kremacją.

Warszawa pełni rolę reprezentatywną jako stolica Polski, dlatego także oczekuje się odpowiednio wysokiego poziomu świadczenia usług dla ludności. Zakład Pogrzebowy Heron wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, znając najdrobniejsze szczegóły proceduralne na Cmentarzu Bródnowskim, zapewnia usługi pogrzebowe odpowiadające jakością nawet największym wymaganiom swoich Klientów.

Zakład Pogrzebowy Bródno
Cmentarz Bródno

Zakład pogrzebowy Cmentarz Bródnowski

Na tym cmentarzu znalazły – a w niektórych przypadkach znajdują nadal – swoje miejsce pochówku nie tylko osoby znane z życia publicznego, ale także rzesze warszawiaków. Popularność tego cmentarza podkreślać fakt, że pochowanych jest tam ok. 1,2 mln osób – co sytuuje cmentarz na Bródnie w czołówce największych europejskich cmentarzy.

Jest to także jedna z licznie odwiedzanych nekropolii Warszawy – choćby ze względu na to, że w ciągu swojego istnienia aż do XX wieku był to jeden z cmentarzy najbardziej dostępnych dla mieszkańców Stolicy, zwłaszcza tych uboższych. Świadczyć mogą o tym nie tylko cmentarne księgi, ale również architektura cmentarna. Wiele grobów na cmentarzu na Bródnie ma do dziś charakter grobów rodzinnych, co sprawia, że – pochówki, tradycyjne, jak i urnowe, mogą nadal dokonywać się w grobach przynależących do danej rodziny.

Pomimo że Cmentarz Bródnowski jest zapełniony i miejsc do pochówku pozostało niewiele, są jeszcze w sprzedaży miejsca na groby tradycyjne oraz nisze w kolumbariach. Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat organizacji pogrzebu lub zakupu miejsca na Cmentarzu Bródnowskim, mogą kontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heron pod całodobowym numerem telefonu: 570 800 910.

Zdjęcia Cmentarza Bródnowskiego

Sprzedaż grobów Cmentarz Bródnowski

Poniżej przedstawiamy ceny dostępnych nowych miejsc do pochówku – zakup miejsca wraz z przygotowaniem (wykopaniem i wymurowaniem oraz otwarciem i zamknięciem grobu do pogrzebu)

Groby tradycyjne (groby przeznaczone do pochówku trumien oraz urn):

 • grób murowany tradycyjny rodzinny II kondygnacyjny dla dwóch trumien lub ośmiu urn
  KWATERY A B C

  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku trumny – 21351,60 zł
  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku urny – 20865,60 zł

  KWATERY POZOSTAŁE

  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku trumny – 17031,60 zł
  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku urny – 16545,60 zł

szczegółowe informacje o grobach murowanych tradycyjnych rodzinnych II kondygnacyjnych

 • grób murowany tradycyjny rodzinny III kondygnacyjny dla trzech trumien lub dwunastu urn

  KWATERY A B C

  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku trumny – 24753,60 zł
  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku urny – 24267,60 zł

  KWATERY POZOSTAŁE

  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku trumny – 20433,60 zł
  • zakup i przygotowanie grobu do pochówku urny – 19947,60 zł

szczegółowe informacje o grobach murowanych tradycyjnych rodzinnych III kondygnacyjnych

 

Dostępne są także miejsca w kolumbariach czyli miejscach, gdzie urny z prochami Zmarłych są umieszczane w specjalnych niszach:

 • miejsce w kolumbarium – z możliwością pochówku do 4 urn – 7376,40 zł

szczegółowe informacje o kolumbariach

Grób Murowany Tradycyjny II Kondygnacyjny

(możliwość pochowania 2 trumien lub ośmiu urn *w różnych wariantach)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem, wykopaniem, wymurowaniem i pochowaniem w nowym grobie:

12960 zł – zakup placu pod wymurowanie grobu w kwaterach A B C lub
8640 zł – zakup placu pod wymurowanie grobu w kwaterach pozostałych

6264 zł – wykopanie i wymurowanie grobu II kondygnacyjnego oraz otwarcie i zamknięcie do pogrzebu (zasklepienie)

2127,60 zł – przygotowanie grobu do pochówku trumny czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu lub
1641,60 zł – przygotowanie grobu do pochówku urny czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

Całkowity koszt dla pochówku w trumnie:
w kwaterach A B C – 21351,60 zł lub
w kwaterach pozostałych – 17031,60 zł

Całkowity koszt dla pochówku w urnie:
w kwaterach A B C – 20865,60 zł lub
w kwaterach pozostałych – 16545,60 zł

Najważniejsze informacje:

 • Grób nie podlega opłatom za lata (opłacony bezterminowo)
 • W momencie zakupu grobu opłacone korzystanie z terenu cmentarza i infrastruktury
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki
 • Istnieje możliwość postawienia dowolnego pomnika
 • Pogłębienie grobu jest możliwe po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w trumnie (pogłębienie – odzyskiwanie miejsc do ponownego pochówku trumien)

Procedura zakupu grobu do pogrzebu jest wdrażana podczas organizacji uroczystości w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

Grób Murowany Tradycyjny III Kondygnacyjny

(możliwość pochowania 3 trumien lub dwunastu urn *w różnych wariantach)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem, wykopaniem, wymurowaniem i pochowaniem w nowym grobie:

12960 zł – zakup placu pod wymurowanie grobu w kwaterach A B C lub
8640 zł – zakup placu pod wymurowanie grobu w kwaterach pozostałych

9396 zł – wykopanie i wymurowanie grobu III kondygnacyjnego oraz otwarcie i zamknięcie do pogrzebu (zasklepienie)

2397,60 zł – przygotowanie grobu do pochówku trumny czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu lub
1911,60 zł – przygotowanie grobu do pochówku urny czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

Całkowity koszt dla pochówku w trumnie:
w kwaterach A B C – 24753,60 zł lub
w kwaterach pozostałych – 20433,60 zł

Całkowity koszt dla pochówku w urnie:
w kwaterach A B C – 24267,60 zł lub
w kwaterach pozostałych – 19947,60 zł

Najważniejsze informacje:

 • Grób nie podlega opłatom za lata (opłacony bezterminowo)
 • W momencie zakupu grobu opłacone korzystanie z terenu cmentarza i infrastruktury
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki
 • Istnieje możliwość postawienia dowolnego pomnika
 • Pogłębienie grobu jest możliwe po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w trumnie (pogłębienie – odzyskiwanie miejsc do ponownego pochówku trumien)

Procedura zakupu grobu do pogrzebu jest wdrażana podczas organizacji uroczystości w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

Kolumbarium Cmentarz Bródnowski

(Możliwość pochowania do 4 urn)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

6480 zł – zakup gotowej niszy
896,40 zł – otwarcie i zamknięcie grobu oraz czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

Całkowity koszt: 7376,40 zł

Najważniejsze informacje:

 • Grób nie podlega opłatom za lata (opłacony bezterminowo)
 • W momencie zakupu grobu opłacone korzystanie z terenu cmentarza i infrastruktury
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki

Procedura zakupu grobu do pogrzebu jest wdrażana podczas organizacji uroczystości w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

Zakład Pogrzebowy Heron – w służbie mieszkańcom Bródna


Zakład Pogrzebowy Heron ma duże doświadczenie w kompleksowej organizacji i obsłudze pogrzebów na Bródnie, z uwzględnieniem wymagań i przepisów obowiązujących na tego typu cmentarzach, uważanych za zabytkowe.

W ramach przygotowania do ceremonii żałobnej dla klientów firmy Heron zapewniona jest także profesjonalna pomoc w dopełnianiu formalności pogrzebowych, a także w usłudze transportu Zmarłych.