ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Pogrzeb wojskowy Warszawa

Pogrzeb wojskowy należy do uroczystości żałobnych, dla których przewidziany jest specjalny ceremoniał. Obejmuje on wojskową asystę honorową, która towarzyszy obrzędom pogrzebowym. Udział takiej asysty uzależniony jest od decyzji Ministra Obrony Narodowej lub też – w przypadku osób wymienionych poniżej – od decyzji dowódcy garnizonu odpowiedniego dla miejsca planowanej uroczystości pogrzebowej.

Wojskowa asysta honorowa przysługuje żołnierzom w służbie czynnej oraz byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom i weteranom uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski lub też pełniącym służbę w czasie misji wojskowych za granicą państwa. Wojskowej asysty honorowej należy się także spodziewać w czasie ceremonii żałobnych dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Orderu Krzyża Wojskowego, jak również w czasie ostatniego pożegnania szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Pogrzeby wojskowe w Warszawie

Pogrzeby wojskowe w Warszawie

 

Zakład pogrzebowy Heron ma doświadczenie w organizacji pogrzebu każdego rodzaju. Wśród uroczystości żałobnych, które może zorganizować firma Heron z Warszawy, są także pogrzeby wojskowe. Z racji lokalizacji tego typu pogrzeby odbywają się w Warszawie najczęściej na Powązkach Wojskowych, ale także na innych nekropoliach Stolicy, województwa mazowieckiego czy też całego kraju.

Firma Heron czyni wszystko, aby uwolnić rodzinę zmarłego od wszelkich obciążeń, związanych z organizacją pogrzebu wojskowego. Niezależnie od tego, czy jest to pogrzeb wyznaniowy czy świecki, firma przykłada uwagę do wszystkich aspektów, związanych z tym ważnym momentem rozstania ze zmarłym.

Zakład pogrzebowy Heron z Warszawy zapewnia kompleksową organizację pogrzebu, nadzorując realizację protokołu wymaganego przy pogrzebach wojskowych lub też przy uroczystościach rangi państwowej.

YouTube video

Pogrzeb z asystą wojskową – Warszawa i okolice

 

Heron z pełnym zaangażowaniem podejmuje się przygotowania i realizacji pogrzebów z asystą wojskową. Dzięki harmonijnej współpracy z przedstawicielami różnych rodzajów Sił Zbrojnych, firma gwarantuje, że każda wojskowa ceremonia pogrzebowa zawsze przebiega zgodnie z przepisami. W zależności od charakteru takiej uroczystości, może jej przewodniczyć kapelan wojskowy (w przypadku pogrzebów wyznaniowych) lub Mistrz Ceremonii Pogrzebowej (w przypadku pogrzebów świeckich).

Więcej informacji na temat pogrzebów wojskowych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Zakładem Pogrzebowym Heron w Warszawie pod numerem telefonu 570 800 910.