ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Więcej

Zakład pogrzebowy Heron zapewnia kompleksową organizację pogrzebu i reprezentację rodziny Osoby Zmarłej w urzędach, kancelariach kościelnych i cmentarnych wraz z wniesieniem wszelkich opłat związanych z pogrzebem w imieniu klienta, oraz odbiorem i kredytowaniem kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego odbieranego ze wszelkich instytucji i resortów m.in. ZUS, KRUS, MSWiA, WBE, MS.

Wszystkie pytania proszę kierować pod całodobowy numer telefonu 570 800 910.

Formalności pogrzebowe - usługi pogrzebowe Heron

Spis wymaganych dokumentów

+ Dokumenty oraz rzeczy potrzebne do organizacji pogrzebu:

  • karta zgonu część przeznaczona dla administracji cmentarza
  • odpis Skrócony Aktu Zgonu
  • dowód osobisty Osoby Zmarłej
  • dowód osobisty Osoby zamawiającej usługę
  • zgoda od księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej, na pogrzeb katolicki poza parafią (jeśli pogrzeb będzie odbywał się w innej parafii niż ta, do której należała Osoba Zmarła) *dotyczy pogrzebów katolickich
  • odzież dla Osoby Zmarłej (Jeśli Państwo nie posiadają odzieży żeby ubrać swojego Bliskiego, Zakład Pogrzebowy Heron posiada w swojej ofercie elegancką odzież dla Osób Zmarłych)

+ Dokumenty potrzebne do odbioru zasiłku pogrzebowego przez zakład pogrzebowy:

  • odpis Skrócony Aktu Zgonu
  • legitymacja emeryta-rencisty lub zaświadczenie płatnika składek
  • dowód osobisty Wnioskodawcy (współmałżonka lub innego członka rodziny)
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa Wnioskodawcy z Osobą Zmarłą (Skrócony Odpis Aktu Małżeństwa lub Urodzenia)

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie postępowania w tej trudnej sytuacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym zakładem pogrzebowym pod całodobowym numerem telefonu 570-800-910 Nasz asystent udzieli Państwu wszelkich informacji odnośnie postępowania, a jeśli zajdzie taka konieczność – pojawi się osobiście i udzieli stosownych wskazówek i informacji.

 

MIEJSCE ZGONU

+ Zgon z przyczyn naturalnych w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu bądź kartę medyczną. Gdy Państwo będą w posiadaniu dokumentu wystawionego przez lekarza należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe HERON pod numerem 570-800-910 które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do chłodni. Po przyjeździe pracownicy udzielą Państwu wszelkich szczegółowych wskazówek i informacji odnośnie dalszego postępowania.

+ Zgon z przyczyn naturalnych w hospicjum lub domu opieki:

Po informacji o zgonie pensjonariusza i o możliwości odbioru Osoby Zmarłej należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe HERON pod numerem 570-800-910 które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do chłodni. Kartę zgonu wystawia osoba uprawniona przez daną instytucję w której nastąpił zgon do której Państwo udają się osobiście po odbiór dokumentu. Odnośnie dalszego postępowania wszelkich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź umówić się u nas w biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

+ Zgon z przyczyn naturalnych w szpitalu:

W przypadku zgonu pacjenta w szpitalu nie ma obowiązku odbierania osoby zmarłej i przewożenia jej do chłodni zakładu pogrzebowego ponieważ szpitale dysponują własnymi chłodniami w których zazwyczaj 3 doby przechowywania ciała są bezpłatne, a dopiero za kolejne naliczana jest opłata. Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący bądź dział statystyki. Jeśli mają Państwo życzenie i są w posiadaniu dokumentów potwierdzających zgon również jest możliwość odebrania Osoby Zmarłej ze szpitala i przewiezienia do chłodni Zakładu pogrzebowego Heron odnośnie dalszego postępowania wszelkich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź umówić się u nas w biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

+ Zgon z przyczyn nienaturalnych:

W sytuacji gdy osoba uprawiona do stwierdzenia zgonu ma podejrzenia że nie nastąpił on z przyczyn naturalnych bądź nastąpił na skutek wypadku lub przestępstwa – ciało Osoby Zmarłej zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Decyzję o przeprowadzeniu sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok podejmuje Prokuratura prowadząca postępowanie w sprawie zgonu danej osoby. Po wykonaniu sekcji lub odstąpieniu od niej prokurator wydaje dokument pozwalający na odbiór ciała i pochowanie.

Po kartę zgonu udajemy się do ZMS a w przypadku odstąpienia od sądowo-lekarskiej sekcji zwłok Kartę Zgonu wydaje Szpital gdzie dana osoba zmarła, lub w innych przypadkach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (dla Warszawy przy ul. Poznańskiej 22). Również w takim przypadku nie ma obowiązku odbierania osoby zmarłej i przewożenia jej do chłodni zakładu pogrzebowego ponieważ ZMS dysponują własnymi chłodniami w których kilka dób przechowywania ciała są bezpłatne za kolejne naliczana jest opłata. Jeśli mają Państwo życzenie i są w posiadaniu dokumentów z prokuratury oraz potwierdzających zgon również jest możliwość odebrania Osoby Zmarłej z ZMS i przewiezienia do chłodni Zakładu pogrzebowego Heron. Odnośnie dalszego postępowania wszelkich informacji możemy udzielić telefonicznie bądź umówić się u nas w biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

 

WYROBIENIE SKRÓCONEGO AKTU ZGONU

Dokument wyrabiamy w USC właściwym dla miejsca zgonu. W przypadku Warszawy jest to dowolny USC ponieważ nie ma rejonizacji. Osobami uprawnionymi do wyrobienia dokumentu są współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina, np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie lub pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia Skróconego Aktu Zgonu: karta zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej, swój dokument tożsamości.

Urząd wyda też Kartę Zgonu część przeznaczoną dla administracji cmentarza

 

FORMALNOŚCI BIUROWE

Podczas indywidualnego spotkania w naszym biurze asystent zajmie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami oraz organizacją ceremonii pogrzebowej według Państwa sugestii odnośnie formy, miejsca, daty i godziny uroczystości tak aby była najdogodniejsza, a także pomoże w wyborze niezbędnych akcesoriów.