ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Poradnik

Zakład pogrzebowy Heron zapewnia kompleksową organizację pogrzebu i reprezentację rodziny Osoby Zmarłej w urzędach, kancelariach kościelnych i cmentarnych wraz z wniesieniem wszelkich opłat związanych z pogrzebem w imieniu klienta, oraz odbiorem i kredytowaniem kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego odbieranego ze wszelkich instytucji i resortów m.in. ZUS, KRUS, MSWiA, WBE, MS.

Wszystkie pytania proszę kierować pod całodobowy numer telefonu 570 800 910.

Formalności pogrzebowe - usługi pogrzebowe Heron

Spis wymaganych dokumentów

+ Dokumenty oraz rzeczy potrzebne do organizacji pogrzebu:

  • karta zgonu część przeznaczona dla administracji cmentarza
  • odpis Skrócony Aktu Zgonu
  • dowód osobisty Osoby Zmarłej
  • dowód osobisty Osoby zamawiającej usługę
  • zgoda od księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej, na pogrzeb katolicki poza parafią (jeśli pogrzeb będzie odbywał się w innej parafii niż ta, do której należała Osoba Zmarła) *dotyczy pogrzebów katolickich
  • odzież dla Osoby Zmarłej (Jeśli Państwo nie posiadają odzieży żeby ubrać swojego Bliskiego, Zakład Pogrzebowy Heron posiada w swojej ofercie elegancką odzież dla Osób Zmarłych)

+ Dokumenty potrzebne do odbioru zasiłku pogrzebowego przez zakład pogrzebowy:

  • odpis Skrócony Aktu Zgonu
  • legitymacja emeryta-rencisty lub zaświadczenie płatnika składek
  • dowód osobisty Wnioskodawcy (współmałżonka lub innego członka rodziny)
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa Wnioskodawcy z Osobą Zmarłą (Skrócony Odpis Aktu Małżeństwa lub Urodzenia)

Instrukcja postępowania w przypadku zgonu

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie postępowania w tej trudnej sytuacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym zakładem pogrzebowym pod całodobowym numerem telefonu 570-800-910 Nasz asystent udzieli Państwu wszelkich informacji odnośnie postępowania, a jeśli zajdzie taka konieczność – pojawi się osobiście i udzieli stosownych wskazówek i informacji.

 

MIEJSCE ZGONU

+ Zgon z przyczyn naturalnych w domu:

W pierwszej kolejności trzeba wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej, bądź jeżeli zgon nastąpił w nocy (18:00 – 8:00) lub w dzień ustawowo wolny od pracy (całodobowo) należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), dzwoniąc pod właściwy numer z listy umieszczonej poniżej w linku, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.

Gdy Państwo będą w posiadaniu dokumentu wystawionego przez lekarza należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe HERON pod numerem 570-800-910, które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do naszej chłodni. Po przyjeździe pracownicy udzielą Państwu szczegółowych wskazówek i informacji odnośnie dalszego postępowania oraz pozostawią broszurę informacyjną z listą dokumentów potrzebnych do organizacji pochówku.

LISTA NUMERÓW DO NOCNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

+ Zgon z przyczyn naturalnych w hospicjum lub domu opieki:

Po informacji o zgonie pensjonariusza i o możliwości odbioru Osoby Zmarłej należy wezwać Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe HERON pod numerem 570-800-910 które przewiezie ciało Osoby Zmarłej do naszej chłodni. Kartę zgonu wystawia osoba uprawniona przez daną instytucję, w której nastąpił zgon. Następnie udają się Państwo osobiście po odbiór dokumentu. Wszystkich szczegółowych wskazówek i informacji odnośnie dalszego postępowania udzielimy telefonicznie, na wcześniej umówionym spotkaniu w naszym biurze lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

+ Zgon z przyczyn naturalnych w szpitalu:

W przypadku zgonu pacjenta w szpitalu ciało jest transportowane do chłodni szpitalnej. Szpitale dysponują własnymi chłodniami w których zazwyczaj 3 doby przechowywania ciała są bezpłatne, a dopiero za kolejne naliczana jest opłata do momentu odbioru Osoby Zmarłej przez zakład pogrzebowy.

(W celu uniknięcia zwiększania kosztów zalecamy możliwie szybki kontakt z naszym biurem i ustalenie odbioru Osoby Zmarłej ze względu na wysokie opłaty szpitalnych chłodni powyżej 3 doby.)

Po informacji o możliwości odebrania karty zgonu którą wystawia lekarz prowadzący lub dział statystyki szpitala, udają się Państwo osobiście do placówki medycznej w celu jej odbioru.

Odnośnie dalszego postępowania i ustalenia odbioru ciała oraz organizacji pogrzebu, wszystkich szczegółowych wskazówek i informacji udzielimy telefonicznie pod numerem 570-800-910, umówimy się na spotkanie w biurze zakładu pogrzebowego lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

+ Zgon z przyczyn nienaturalnych:

W sytuacji gdy osoba uprawiona do stwierdzenia zgonu ma podejrzenia, że nie nastąpił on z przyczyn naturalnych bądź nastąpił na skutek wypadku lub przestępstwa – ciało Osoby Zmarłej zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Decyzję o przeprowadzeniu sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok podejmuje prokuratura prowadząca postępowanie w sprawie zgonu danej osoby.

Po wykonaniu sekcji lub odstąpieniu od niej prokurator wydaje dokument pozwalający na odbiór ciała i pochowanie.

Po kartę zgonu udajemy się do ZMS a w przypadku odstąpienia od sądowo-lekarskiej sekcji zwłok kartę zgonu wydaje prokuratura prowadząca sprawę bądź szpital gdzie dana osoba zmarła, lub w innych przypadkach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (dla Warszawy przy ul. Poznańskiej 22.)

Ciało Osoby Zmarłej po zezwoleniu na odbiór i pochowanie wydanym przez prokuraturę przechowywane jest w chłodni ZMS, w której kilka dób przechowywania jest bezpłatne (po sekcji 3 doby, po odstąpieniu od sekcji 1 doba) za kolejne doby naliczana jest opłata do momentu odbioru Osoby Zmarłej przez zakład pogrzebowy.

(W celu uniknięcia zwiększania kosztów zalecamy możliwie szybki kontakt z naszym biurem i ustalenie odbioru Osoby Zmarłej ze względu na dodatkowe opłaty za chłodnię w ZMS.)

Odnośnie dalszego postępowania, odbioru ciała oraz organizacji pogrzebu wszystkich szczegółowych wskazówek i informacji udzielimy telefonicznie pod numerem 570-800-910 oraz umówimy się na spotkanie w biurze zakładu pogrzebowego lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.

 

WYROBIENIE SKRÓCONEGO AKTU ZGONU

Dokument wyrabiamy w USC właściwym dla miejsca zgonu. W przypadku Warszawy jest to dowolny USC ponieważ nie ma rejonizacji. Osobami uprawnionymi do wyrobienia dokumentu są współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina, np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie lub pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia Skróconego Aktu Zgonu: karta zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej, swój dokument tożsamości.

Urząd wypełnia również Kartę Zgonu część przeznaczoną dla administracji cmentarza

 

FORMALNOŚCI BIUROWE

Podczas indywidualnego spotkania w naszym biurze asystent zajmie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami oraz organizacją ceremonii pogrzebowej według Państwa sugestii odnośnie formy, miejsca, daty i godziny uroczystości tak aby była najdogodniejsza, a także pomoże w wyborze niezbędnych akcesoriów.