ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
  1. Złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Kwiaciarnia ONLINE rozumiane jest jako zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysłana do Klienta zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Płatności można dokonać wyłącznie poprzez PayU.
  4. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  5. Kwiaciarnia ONLINE wystawia do każdego zamówienia fakturę VAT i przesyła ją Klientowi drogą elektroniczną.