ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Więcej

Ceny pogrzebu Warszawa


Pogrzeb to ceremonia wyjątkowa, zamykające ziemski etap życia niepowtarzalnej osoby. Dlatego też organizacja pogrzebu każdorazowo jest sprawą bardzo indywidualną, obejmującą wiele kwestii, które muszą zostać określone już na wstępnym etapie przygotowań. Rodzina każdego zmarłego ma inne oczekiwania względem ceremonii żałobnej, dlatego nie jest możliwe stworzenie jednego wzorca pogrzebu, który znajdowałby zastosowanie w każdym przypadku.

Co wpływa na całkowity koszt pogrzebu?


całkowity koszt pogrzebu

Pomagamy w doborze najbardziej odpowiednich usług pogrzebowych. Pełna przejrzystość kosztów.

koszt pogrzebu 2021

Każdy cmentarz posiada własny cennik. Zbieramy te informacje dla Państwa i rzetelnie je przedstawiamy.

faktyczne koszty pogrzebu

Usługi murarskie lub cmentarne są zależne od stopnia skomplikowania prac. Radzimy, na co zwracać uwagę.

dodatkowe koszty pogrzebu

Godna ceremonia żałobna nie może być dziełem przypadku. Heron troszczy się o każdy szczegół.

Rachunek od zakładu pogrzebowego
Pomagamy w doborze najbardziej odpowiednich usług pogrzebowych. Pełna przejrzystość kosztów.

Rachunek zarządu cmentarza
Każdy cmentarz posiada własny cennik. Zbieramy te informacje dla Państwa i rzetelnie je przedstawiamy.

Rachunek od murarza lub grabarza
Usługi murarskie lub cmentarne są zależne od stopnia skomplikowania prac. Radzimy, na co zwracać uwagę.

Dodatkowe usługi pogrzebowe
Godna ceremonia żałobna nie może być dziełem przypadku. Heron troszczy się o każdy szczegół.


Poniżej przedstawiamy ceny najczęściej wybieranych nowych miejsc do pochówku – plac wraz z przygotowaniem (wykopaniem bądź wymurowaniem grobu oraz otwarciem i zamknięciem).

Cmentarz Komunalny Północny

Groby Tradycyjne (groby przeznaczone do pochówku trumien oraz urn):

 • Grób Ziemny Rodzinny Tradycyjny ( możliwość pochowania 2 trumien oraz dowolnej ilości urn) – 4740 zł
 • Grób Murowany Tradycyjny Pojedynczy (możliwość pochowania 1 trumny oraz dowolnej ilości urn) – 6010
 • Grób Murowany Tradycyjny Rodzinny ( możliwość pochowania odpowiednio 2 – 3 – 4 trumien oraz dowolnej ilości urn)
  • II kondygnacyjny – 12170 zł
  • III kondygnacyjny – 13490 zł
  • IV kondygnacyjny – 16060 zł
 • Grób Dziecięcy – 2100

Cmentarz Komunalny Kiełpin/Łomianki

 • Grób Ziemny Pojedynczy Tradycyjny ( możliwość pochowania 1 trumny i 1 urny lub 2 urn) – 1335 zł
 • Grób Murowany Tradycyjny Pojedynczy ( możliwość pochowania 1 trumny i 2 urn lub 6 urn) – 2665 zł
 • Grób Murowany Tradycyjny Rodzinny II kondygnacyjny
  ( możliwość pochowania 2 trumien i 4 urn lub 12 urn) –3935 zł
 • Grób Murowany Tradycyjny Rodzinny 2 x II kondygnacyjny
  ( możliwość pochowania 4 trumien i 8 urn lub 24 urn) – 7130 zł
 • Grób Dziecięcy – 1020

Nie jest także możliwe stworzenie jednolitego cennika i jednorazowe określenie kosztu pogrzebu w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe powinny bowiem uwzględniać wolę wyrażoną przez Zmarłego oraz życzenia jego rodziny – a jednocześnie odpowiadać jej możliwościom finansowym. Jest to zawsze spore wyzwanie dla obu stron. Zakład Pogrzebowy Heron z Warszawy jednak od wielu lat, codziennie – i, co najważniejsze, z powodzeniem – mierzy się z tym wyzwaniem.

Ceny pogrzebu w Warszawie są bardzo zróżnicowane, co ma związek z wieloma czynnikami. Wśród nich należy wymienić miejsce i termin pogrzebu, złożoność logistyczna procedur związanych z pochówkiem, rodzaj pogrzebu oraz wybrane przez rodzinę usługi pogrzebowe, które mają w wielu przypadkach znaczący wpływ na koszt pogrzebu w Warszawie.

Koszty pogrzebu Heron

Koszty pogrzebu w Warszawie


W celu wykonania dokładnej i wiążącej wyceny zapraszamy do naszego biura, gdzie po uzyskaniu niezbędnych informacji o Państwa oczekiwaniach przedstawimy szczegółowo koszt pogrzebu.