ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Informacje wstępne

 1. Usługi Pogrzebowe HERON – S.C. Radosław Brzezik, Przemysław Brzezik z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6/A, w 06-500 Mława oraz dodatkowym miejscem prowadzenia działalności przy ulicy Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa, NIP 5691881140 REGON 366761586, tel. 502 495 608, e-mail: sklep@heronpogrzeby.pl zwany dalej Właścicielem, jest właścicielem sklepu internetowego https://heronpogrzeby.pl/sklep/ zwanego dalej Sklepem
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest m.in. sprzedaż produktów i  usług takich jak kompozycje z kwiatów żywych, usługi sprzątania grobów i ich otoczenia, usługi transportowe (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Usługi”) z dostawą lub realizacją pod wskazanym adresem.
 3. Terenem działalności Sklepu jest województwo mazowieckie, z wyszczególnieniem kościołów, cmentarzy oraz kaplic pogrzebowych na terenie Warszawy i okolic oraz adresy prywatne. Teren działalności Sklepu nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia powództwa według zasad ogólnych, w szczególności przed sądem właściwym dla miejsca działalności Sklepu czy przed sądem miejsca wykonania umowy.
 4. Wszystkie treści znajdujące się na stronie Sklepu należą do Właściciela. Wszystkie materiały objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 5. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podane są w cenie brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Rejestracji i zamówień w Sklepie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Składanie zamówienia

 1. Sklep Heron przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  a. stronę internetową https://heronpogrzeby.pl/sklep/
  b. telefon: 502 495 608
  c. e-mail: sklep@heronpogrzeby.pl
  d. w biurze zakładu pogrzebowego Heron przy ulicy Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa.
 2. Klient określa produkt lub usługę wraz z terminem i miejscem jej wykonania. W przypadku zamówień poprzez Sklep po wybraniu odpowiedniej usługi należy wypełnić informację dotyczące specyfikacji zamówienia. W przypadku kompozycji florystycznych należy podać wielkość, kolor, nazwisko i imię Zmarłego, napis na szarfę oraz adres, datę i godzinę dostawy.
 3. W przypadku dostaw realizowanych po pogrzebie lub zamówień złożonych za późno należy podać nazwę cmentarza, adres, i numer kwatery na której mają zostać złożone kwiaty.
 4. W przypadku braku dostępności danych roślin, Sklep Heron zastrzega sobie prawo do użycia możliwie podobnych kwiatów względem wybranego przez klienta wzoru a klient to akceptuje  (dostępność niektórych kwiatów jest sezonowa).
 5. Zlecenie zamówienia z dostawą przyjmowane są najpóźniej dzień przed realizacją do godziny 20:00. Jeśli termin realizacji poprzedzają dni wolne od pracy, wtedy zamówienia należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym do godziny 20:00. (Np. kwiaty na poniedziałek zamawiamy najpóźniej w piątek do 20:00). Zamówienia złożone po tym czasie nie mają gwarancji dostarczenia bezpośrednio na ceremonię pogrzebową. Sklep zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu bezpośrednio na grób w kolejnym dniu roboczym po wcześniejszym kontakcie z zamawiającym.
 6. Zlecenie zamówienia z dostawą na sobotę przyjmowane są najpóźniej do czwartku do godziny 20:00. Zamówienia złożone po tym czasie nie mają gwarancji dostarczenia bezpośrednio na ceremonię pogrzebową. Sklep zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu bezpośrednio na grób w kolejnym dniu roboczym po wcześniejszym kontakcie z zamawiającym.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym https://heronpogrzeby.pl/sklep/.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Realizacja usług i dostarczenie towaru obowiązuje wyłącznie na terenie Warszawy lub w promieniu 20 km od jej centrum, oraz do wszystkich pogrzebów obsługiwanych przez nasz zakład pogrzebowy niezależnie od ich miejsca.
 4. Płatności można dokonać wyłącznie poprzez PayU
 5. Dostawa produktów i usług na pogrzeby organizowane przez Właściciela jest bezpłatna. Dostawa na inne ceremonie pogrzebowe na terenie Warszawy jest płatna i wynosi 80 zł brutto, chyba że całkowity koszt zamówienia jest wyższy niż 650 zł brutto to dostawa jest bezpłatna.
 6. BEZPŁATNY odbiór osobisty niezależnie od kwoty zamówienia w biurze Zakładu Pogrzebowego HERON ul. Jana Kasprowicza 20 Warszawa Bielany (dni robocze od 9:30 do 16:00).

Reklamacje i zwroty

 1. Produkty są wykonywane na zamówienie i nie podlegają zwrotom.
 2. W celu złożenia reklamacji należy przesłać zdjęcie produktu lub wykonanej usługi wraz z opisem niezgodności.
 3. Reklamację można składać poprzez dane teleadresowe podane w punkcie II.1.
 4. Reklamacje dotyczące kwiatów rozpatrzone są w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia.
 5. Reklamacje dotyczące opieki nad grobami rozpatrzone są w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia.
 6. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu Sklep informuje drogą elektroniczną.
 7. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia Sklep wystawi fakturę VAT przesłaną drogą elektroniczną.
 2. Sklep zapewnia możliwie wysoką  ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 3. Sklep Heron zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023r.