ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Pogrzeby na Wawrzyszewie

 

Zakład Pogrzebowy Heron pozostaje do dyspozycji osób, które pragną pochować Bliską Osobę na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Firma podejmuje się dopełnienia wszelkich formalności, a także dba o przygotowanie i przeprowadzenie samych uroczystości pogrzebowych. Umożliwia zorganizowanie uroczystości świeckiej lub nabożeństwa oraz pożegnanie się ze zmarła osobą  bezpośrednio na miejscu przy parafii św. Marii Magdaleny. Zakład Pogrzebowy Heron służy także swoją pomocą w realizacji procedur ekshumacji, na które – z racji historii cmentarza – pojawia się coraz więcej zleceń.

Firma Heron to zakład pogrzebowy, któremu zaufało już wielu mieszkańców Warszawy, dając tym samym dowód uznania jego rzetelności najwyższej jakości usług pogrzebowych przez nich świadczonych. Dla osób, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat organizacji pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim, mogą kontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heron pod całodobowym numerem Pogotowia Pogrzebowego: 570 800 910.

Zakład pogrzebowy Wawrzyszew

Cmentarz Wawrzyszewski mapa

Cmentarz Wawrzyszew

Cmentarz Wawrzyszewski powstał w 1830 roku i początkowo był wiejską nekropolią, jako że wtedy Wawrzyszew nosił status wsi. Dopiero w połowie XX wieku został on włączony do Warszawy: początkowo do dzielnicy Żoliborz, a w 1994 roku do gminy Bielany, stając się jednym z jej osiedli. Cmentarz Wawrzyszewski, zlokalizowany przy ulicy Wólczyńskiej 64, zajmuje powierzchnię niecałych 8 hektarów. Jest to nekropolia o charakterze wyznaniowym, zarządzana przez rzymskokatolicką parafię pw. świętej Marii Magdaleny w Warszawie.

Ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne na Cmentarzu Wawrzyszewskim najpierw znajdowali swoje miejsce spoczynku wojskowi oraz osoby zasłużone dla Wawrzyszewa i Chomiczówki, a także mieszkańcy tych terenów, którzy umarli przed oraz w czasie II Wojny Światowej. Cmentarz Wawrzyszewski skupia również wiele grobów żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim oraz cywilnych mieszkańców, którzy padli ofiarą egzekucji z rąk hitlerowców.

Po zakończeniu działań wojennych, głównie po włączeniu terenów Wawrzyszewa do Warszawy, na Cmentarzu Wawrzyszewskim zaczęto chować mieszkańców z właściwie wszystkich dzielnic Stolicy. Było to spowodowane wyczerpaniem się miejsc grzebalnych na Cmentarzu Powązkowskim. Na Wawrzyszewie pochowani zostali m.in. Anna Jantar oraz Jarosław Kukulski i Edmund Wnuk-Lipiński. Obecnie nowych miejsc do  pochówku na tej nekropolii pozostało niewiele. Pochówki dokonują się głównie do grobów już istniejących, jak też w tych grobach, z których rodziny zdecydowały się przenieść szczątki Bliskich na inne miejsca lub cmentarze.

Zdjęcia Cmentarza na Wawrzyszewie

Informacje o rodzajach grobów do nabycia na Cmentarzu Wawrzyszewskim

Poniżej przedstawiamy informacje o rodzajach nowych grobów do pochówku

Dostępne są także miejsca w kolumbariach czyli miejscach, gdzie urny z prochami Zmarłych są umieszczane w specjalnych niszach:

Grób dziecięcy

(możliwość pochowania 1 trumienki)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

zakup grobu ziemnego opłata na 20 lat

czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

wykopanie i zakopanie grobu ziemnego dziecięcego

Najważniejsze informacje:

 • W momencie zakupu grób jest opłacony na 20 lat naprzód
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności rodzice, rodzeństwo
 • Istnieje możliwość postawienia dowolnego pomnika o wymiarach około 0,6m x 1,2m
 • Pogłębienie grobu jest możliwe po upływie 20 lat od ostatniego pochowku w trumnie (pogłębienie – odzyskiwanie miejsc do ponownego pochówku trumien)

Informacje w jaki sposób nabyć grób do pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim można uzyskać w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

 

Grób murowany tradycyjny rodzinny

(możliwość pochowania 4 trumien oraz dowolnej ilości urn)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

zakup gotowego grobu murowanego 4 kondygnacyjnego

czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

otwarcie i zamknięcie grobu do pogrzebu (założenie sklepienia)

Najważniejsze informacje:

 • Grób podlega opłatom za lata przy kolejnych pochowaniach
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki
 • Istnieje możliwość postawienia dowolnego pomnika o wymiarach około 1,2m x 2,5m
 • Pogłębienie grobu jest możliwe po upływie 20 lat od ostatniego pochowku w trumnie (pogłębienie – odzyskiwanie miejsc do ponownego pochówku trumien)

Informacje w jaki sposób nabyć grób do pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim można uzyskać w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

 

Grób urnowy murowany rodzinny

(możliwość pochowania 8 urn)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

zakup gotowego grobu urnowego murowanego

czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

otwarcie i zamknięcie grobu do pogrzebu (założenie sklepienia)

Najważniejsze informacje:

 • Grób podlega opłatom za lata przy kolejnych pochowaniach
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki
 • Istnieje możliwość postawienia dowolnego pomnika o wymiarach około 1m x 1m

Informacje w jaki sposób nabyć grób do pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim można uzyskać w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

 

Kolumbarium małe

(0,5m x 0,5m x 0,5m) (możliwość pochowania 2/3 urn)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

zakup gotowej niszy

czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

otwarcie i zamknięcie grobu do pogrzebu

Najważniejsze informacje:

 • Grób podlega opłatom za lata przy kolejnych pochowaniach
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki

Informacje w jaki sposób nabyć grób do pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim można uzyskać w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie

 

Kolumbarium duże

(0,5m x 0,5m x 1m) (możliwość pochowania 3/4 urn)

Szczegółowa lista opłat związanych z zakupem i pochowaniem w nowym grobie:

zakup gotowej niszy

czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu

otwarcie i zamknięcie grobu do pogrzebu

Najważniejsze informacje:

 • Grób podlega opłatom za lata przy kolejnych pochowaniach
 • Prawa do dysponowania grobem zyskuje się automatycznie od pierwszej osoby pochowanej w tym grobie. W następującej kolejności współmałżonek, dzieci, wnuki, prawnuki

Informacje w jaki sposób nabyć grób do pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim można uzyskać w biurze HERON przy ul. Jana Kasprowicza 20 w Warszawie