ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni

Pogrzeby na Wawrzyszewie

 

Zakład Pogrzebowy Heron pozostaje do dyspozycji osób, które pragną pochować Bliską Osobę na Cmentarzu Wawrzyszewskim. Firma podejmuje się dopełnienia wszelkich formalności, a także dba o przygotowanie i przeprowadzenie samych uroczystości pogrzebowych. Umożliwia zorganizowanie uroczystości świeckiej lub nabożeństwa oraz pożegnanie się ze zmarłą osobą bezpośrednio na miejscu przy parafii św. Marii Magdaleny. Zakład Pogrzebowy Heron służy także swoją pomocą w realizacji procedur ekshumacji, na które – z racji historii cmentarza – pojawia się coraz więcej zleceń.

Firma Heron to zakład pogrzebowy, któremu zaufało już wielu mieszkańców Warszawy, dając tym samym dowód uznania jego rzetelności najwyższej jakości usług pogrzebowych przez nich świadczonych. Dla osób, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat organizacji pogrzebu na Cmentarzu Wawrzyszewskim, mogą kontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heron pod całodobowym numerem Pogotowia Pogrzebowego: 570 800 910.

Zakład pogrzebowy Wawrzyszew

Cmentarz Wawrzyszewski mapa

Cmentarz Wawrzyszew

Cmentarz Wawrzyszewski powstał w 1830 roku i początkowo był wiejską nekropolią, jako że wtedy Wawrzyszew nosił status wsi. Dopiero w połowie XX wieku został on włączony do Warszawy: początkowo do dzielnicy Żoliborz, a w 1994 roku do gminy Bielany, stając się jednym z jej osiedli. Cmentarz Wawrzyszewski, zlokalizowany przy ulicy Wólczyńskiej 64, zajmuje powierzchnię niecałych 8 hektarów. Jest to nekropolia o charakterze wyznaniowym, zarządzana przez rzymskokatolicką parafię pw. świętej Marii Magdaleny w Warszawie.

Ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne na Cmentarzu Wawrzyszewskim najpierw znajdowali swoje miejsce spoczynku wojskowi oraz osoby zasłużone dla Wawrzyszewa i Chomiczówki, a także mieszkańcy tych terenów, którzy umarli przed oraz w czasie II Wojny Światowej. Cmentarz Wawrzyszewski skupia również wiele grobów żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim oraz cywilnych mieszkańców, którzy padli ofiarą egzekucji z rąk hitlerowców.

Po zakończeniu działań wojennych, głównie po włączeniu terenów Wawrzyszewa do Warszawy, na Cmentarzu Wawrzyszewskim zaczęto chować mieszkańców z właściwie wszystkich dzielnic Stolicy. Było to spowodowane wyczerpaniem się miejsc grzebalnych na Cmentarzu Powązkowskim. Na Wawrzyszewie pochowani zostali m.in. Anna Jantar oraz Jarosław Kukulski i Edmund Wnuk-Lipiński. Obecnie nowych miejsc do  pochówku na tej nekropolii pozostało niewiele. Pochówki dokonują się głównie do grobów już istniejących, jak też w tych grobach, z których rodziny zdecydowały się przenieść szczątki Bliskich na inne miejsca lub cmentarze.

Zdjęcia Cmentarza na Wawrzyszewie