ul. Jana Kasprowicza 20
Warszawa
Pogotowie pogrzebowe 24h/7 dni
Pogrzeby świeckie Warszawa

Czym jest świecka uroczystość pogrzebowa?

Rytuał pogrzebowy obejmuje zarówno ceremonie o charakterze religijnym, jak i świeckim. U jego podstaw leży celebrowanie żałoby po bliskiej osobie poprzez ofiarowanie zmarłemu chwil refleksji i zgromadzenie się wokół bliskich, którzy chcą po raz ostatni pożegnać zmarłego.

Pogrzeb świecki jest uroczystym wydarzeniem, pełniącym ważną funkcję społeczną: poza upamiętnieniem osoby, która odeszła, daje możliwość wspólnotowego wyrażenia żalu związanego ze śmiercią członka danej społeczności.

Pogrzeb świecki preferują zazwyczaj osoby nie wyznające żadnej religii lub określające się jako agnostycy. Charakterystyczne jest, że odbywa się on bez księdza – a osobą odpowiedzialną za poprowadzenie uroczystości jest Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Taka osoba powinna wyróżniać się odpornością na stres, elokwencją i taktem. W swojej przemowie nie skupia się ona na życiu po śmierci, ale swoją uwagę kieruje na doczesność: przywołując osiągnięcia, pasje i życie, jakie wiodła osoba zmarła. W zakładzie pogrzebowym Heron osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pogrzebu świeckiego – głównie w Warszawie i okolicach – są Mistrzowie Ceremonii Pogrzebowej Anna i Jacek Borowikowie.

Pogrzeby świeckie Warszawa Bielany

Większość pogrzebów świeckich składa się z odprowadzenia zmarłego na miejsce jego spoczynku – w kondukcie od bramy cmentarza do grobu – oraz z mowy pożegnalnej wygłoszonej nad grobem.

Alternatywą dla tego rozwiązania może być udostępnienie przez Zakład Pogrzebowy HERON jednej z sal ceremonialnych graniczących z dzielnicą Warszawa-Bielany. Do Państwa dyspozycji jest sala Domu Pogrzebowego Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45, lub sale „B” i „C” Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14, gdzie będzie mogła zostać wygłoszona mowa pożegnalna. Po zakończeniu tej części uroczystości może nastąpić odprowadzenie zmarłego na miejsce pochówku na cmentarzu miejscowym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w sali pożegnań odbywały się ceremonie przed wyruszeniem uczestników pogrzebu na dowolny inny cmentarz w Warszawie i okolicy.